Fax Melalui Komputer Menggunakan HylaFax – OpenSuSE 10.2

Jika sebelumnya saya menggunakan WinFax untuk melakukan Fax melalui komputer (baca keterangan dan panduannya pada posting "Fax Melalui Komputer Menggunakan WinFax"), kali ini saya membuat catatan mengenai proses instalasi HylaFax menggunakan OpenSuSE 10.2.

Continue Reading

You may also like